BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 2 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj  Biuletyn Informacji Publicznej

  UWAGA AZBEST !

  Urząd Gminy Nowa Ruda zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zabierających azbest. Przed złożeniem wniosku niezbędne jest opracowanie aktualizacji ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Ruda". W związku z powyższym w miesiącach lipiec i sierpień 2016 roku zostanie dokonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest we wszystkich miejscowościach gminy. Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy proGEO z Wrocławia.

  Prosimy mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy dokonania pomiarów i oceny wyrobów zawierających azbest w celu opracowania wymaganej dokumentacji

       Deklaracja


  _ ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY-OTRZYMASZ KUBEK PROMOCYJNY
  __________________________________________________________________________ Informujemy, że w ramach Projektu "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych
  przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"
  realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
  2007-2013. Priorytet V Dobre zarządzanie. Działanie 5.2  Wzmocnienie
  potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
  zarządzania w administracji samorządowej  istnieje możliwość potwierdzania
  Profili Zaufanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji
  Publicznej ePUAP w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4 - Punkt
  Obsługi Interesantów.
  Osoby potwierdzające profil otrzymają kubek promocyjny

  _________________________________________________________________________

  I N F O R M A C J A

  Urząd Gminy Nowa Ruda jest czynny:
  - poniedziałek -  od godz. 8.00- 17.00,
  - wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 – 15.30
  - piątek – od godz. 7.30 – 14.30

  Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11:30 do 17:00
  Przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00

  _______________________________________________________________________________

  STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ZIEMI KŁODZKIEJ

  __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

  Informacja dla osób niesłyszących

  _______________________________________________________________________________________

  Gminy Partnerskie

   

   

  URZĄD GMINY NOWA RUDA  

  ul. Niepodległości 1
  57-400 Nowa Ruda

  tel: (+48-74) 872 2263
  tel: (+48-74) 872 0900
  fax: (+48-74) 872 5083
  e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl
   

  Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

        NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
          REGON:   000536580                                REGON:   890718142
   
              KONTO:   Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  
            73 9536 0001 3001 0006 7351 0001.

  _________________________________________________________________________________________


  Informacja
  Administracja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej....

  (Czytaj więcej... | 246 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 26-09-2016 o godz. 14:20:56


  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wycinki drzew

  (Czytaj więcej... | 323 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 12-08-2016 o godz. 13:36:06


  INFORMACJA DLA RODZICÓW - PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2016-2017

  (Czytaj więcej... | 439 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 26-07-2016 o godz. 11:39:39


  KANTAKTY ORGANÓW WŁADZY Z LOBBYSTAMI

  (Czytaj więcej... | 259 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 13-07-2016 o godz. 09:19:09


  STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2016 ROKU
  Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, corocznie wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów, statystyczne badania ankietowe.

  (Czytaj więcej... | 480 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 12-07-2016 o godz. 13:47:30


  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Starosta Powiatu Kłodzkiego informuje mieszkańców powiatu kłodzkiego o uruchomieniu 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

  (Czytaj więcej... | 370 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 01-02-2016 o godz. 15:26:26


  ZAPISY DO ŻŁOBKA
  Dnia 2 stycznia 2016 roku zostanie otwarty Żłobek Publiczny w Ludwikowicach Kłodzkich

  (Czytaj więcej... | 452 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 24-11-2015 o godz. 08:20:36


  PORADY PRAWNE
  Administracja W Urzędzie Gminy Nowa Ruda od 5 października 2015r.,  mieszkańcom Gminy Nowa Ruda udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna

  (Czytaj więcej... | 3291 bajtów więcej | Wynik: 1)

  Zamieścił redaktor dnia 02-10-2015 o godz. 14:08:15


  Modernizacja ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie
  Administracja będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzkiej podstrefy WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie

  (Czytaj więcej... | 946 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 25-09-2015 o godz. 10:57:59


  Program
  Program  "MultiSport" - II edycja  w woj. dolnośląskim, realizowany w Szkole Podstawowej w Jugowie

  (Czytaj więcej... | 873 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił redaktor dnia 07-04-2015 o godz. 10:42:17


  BIP Nowa Ruda
 • Redaktor
 • Rejestr zmian
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Informacje nieudostępnione w BIP

 • Zamówienia publiczne
 • Aktualne zamówienia publiczne
 • Zakończone zamówienia publiczne
 • Mikroprojekty

 • Rejestry i ewidencje
 • Rejestry i ewidencje

 • Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
 • Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osbowych

 • Współpraca i kontakty
 • Porozumienia
 • Deklaracje i listy intencyjne
 • Góry Sowie
 • Partnerstwo Sowiogórskie
 • LEADER+ • Gospodarka
 • Mienie Gminy
 • Budżet Gminy
 • Kredyty i pożyczki
 • Przetargi - Mienie Komunalne
 • INFORMACJE WÓJTA
 • Oferta inwestycyjna
 • INTERREG IIIa
 • REALIZOWANE PROJEKTY

 • Plany i strategie
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy
 • Ochrona środowiska
 • Strategia rozwoju
 • Plany Odnowy Miejscowości

 • Projekty
 • Realizacja projektu NR 45/MOF/2/2013

 • Oświadczenia majątkowe
 • Oświadczenia majątkowe

 • Inne dane udostępniane publicznie
 • Kontrole Urzędu Gminy

 • Spółki gminy
 • Spółki Gminy

 • Wydarzenia w Gminie
 • Wydarzenia w Gminie
 • Wizyty ważnych gości
 • Sport

 • Informacje o wolnych stanowiskach pracy - Urząd Gminy
 • Regulamin o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 • Informacja o wynikach naboru
 • Kwestionariusz osobowy

 • Informacje o wolnych stanowiskach pracy - oświata, CKGNR
 • Regulamin o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu
 • Informacja o wynikach naboru
 • Kwestionariusz osobowy

 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki organizacyjne

 • Jednostki pomocnicze
 • Sołectwa

 • Przydatne linki
 • Baza firm - Nowa Ruda
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

 •  · Strona Główna    ·  Administracja  · 
   
  Zalecana rozdzielczość ekranu 800x600 pixeli. Kodowanie polskich znaków ISO-8859-2
  Witrynę wykonano na podstawie systemu bazodanowego PHPNuke. PHPNuke jest oprogramowaniem na licencji GNU/GPL
  Utrzymanie i obsługa techniczna na serwerach głównym i zapasowym firma NetGate.