BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 2 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Skargi i wnioski


  Procedura  przyjmowania  skarg  i  wniosków:

  Wymagane dokumenty:
  Skarga lub wniosek

  Opłaty skarbowe:
  Przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub wniosku nie podlega ww opłatom.

  Termin i sposób załatwienia:
  W przypadku ustalenia, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku jest Wójt – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca /art. 223 §1 i art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego/

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie Wójta Gminy, w pokoju nr  8 lub ustnie do protokołu  w  pokoju nr 10.

  Informacji w sprawach udziela:
  Iwona Sudoł
  74 872 0910
  iwona_sudol@gmina.nowaruda.pl                  

  Jednostka odpowiedzialna:
  Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  57-400 Nowa Ruda  
  ul. Niepodległości 1
  Pokój nr 10, 
  tel. 74 872 0908

  Podstawa prawna:
  1.Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego    
  /Dz. U. z 2013r. poz. 267/.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków / Dz. U. Nr 5, poz. 46/

  Tryb odwoławczy:
  Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych. Istnieje jednak możliwość ponownego złożenia skargi lub wniosku pod warunkiem zaistnienia nowych okoliczności.

   

   


  Administrator BIP - Bolisęga Danuta

  Koordynator  BIP - Bolisęga Danuta
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-06-18 (5345 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied