BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 3 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Stanowiska Rady Gminy


   KADENCJA 2014 - 2018


  STANOWISKO Nr 1/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 kwietnia 2016r. W SPRAWIE PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1333D CZERWIEŃCZYCE – NOWA WIEŚ KŁODZKA.
  załącznik nr 1
  załacznik nr 2
  załącznik nr 3
  załącznik nr 4
  załącznik nr 5
  załącznik nr 6
  załącznik nr 7
  załącznik nr 8
  załącznik nr 9
  załącznik nr 10
  załącznik nr 11
  załącznik nr 12
  załącznik nr 13
  załącznik nr 14

  - STANOWISKO Nr 2/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej ,,Fala" z siedzibą we Wrocławiu nieruchomości - stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda
    -  załącznik nr 1 -Uchwala Nr 78/X/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 września 2015 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we Włodowicach w granicach działki nr 226

  - Stanowisko Nr 1/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania do bezpłatnego używania Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA" z siedzibą  we Wrocławiu część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

  KADENCJA  2010 - 2014


  - STANOWISKO Nr 16/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania do bezpłatnego używania Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda.

  - STANOWISKO Nr 15/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 roku
  w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda.


  -
  STANOWISKO Nr 14/13 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 28 października 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A..

          załącznik

  - STANOWISKO Nr 13/13 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 27 września 2013 r. w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” Bielak, Piec, Skorasińska i Szymaniak spółce partnerskiej w Nowej Rudzie
  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda.

  -
  STANOWISKO Nr 12/13 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 9 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania do bezpłatnego używania Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

  -
  STANOWISKO Nr 11/13 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 19 lutego 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie
  Miasta i Gminy Nowa Ruda.
   

  -
  STANOWISKO Nr 10/13 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 19 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia drogi wojewódzkiej nr 385 położonej na terenie Gminy Nowa Ruda do kategorii dróg gminnych


  -
  STANOWISKO Nr 9/12 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 18 grudnia 2012 r. w sprawie kierunków rekultywacji terenu górniczego złoża melafiru Świerki.


  -
  STANOWISKO Nr 8/12 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 27 listopada 2012 r. w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” Bielak, Piec, Skorasińska i Szymaniak spółce partnerskiej w Nowej Rudzie
  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda.


  STANOWISKO NR 7/12 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Ruda
  udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  STANOWISKO NR 6/12 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 30października 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Nowa Ruda wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie sp. z o.o..
   

  STANOWISKO NR 5/12 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 30października 2012 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013.


  -
  STANOWISKO Nr 4/12 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 30 marca 2012 r. w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu z siedzibą w Dzikowcu nieruchomości stanowiących
  własność Gminy Nowa Ruda.
   
            załącznik

  STANOWISKO NR 3/11 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 28 października 2011 r. w sprawie: podatku rolnego.


  STANOWISKO NR 2/11 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 28 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych.


  - STANOWISKO NR 1/11 Rady Gminy Nowa Ruda podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  w dniu 28 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012.  Administrator BIP - Bolisęga Danuta

  Koordynator BIP - Bolisęga Danuta
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-04-04 (4477 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied