BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 2 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda


   

   

  Budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 1 i 4

   
   

   
  nr telefonu
   
  nr pok.

   imię i nazwisko pracowników


   Wójt Gminy  (74) 872 0900

  9
   
   Adrianna  
   Mierzejewska

   
    Zastępca Wójta

  (74) 872 0907  7  Paweł Szafran
   
  Sekretarz  Gminy
   (74) 872 0910
   6  
  Iwona Sudoł

  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (OSOOC)

   
  referaty i samodzielne stanowiska

   nr telefonu

   nr pok.

   imię i nazwisko pracowników

   
   Kierownik referatu


  (74) 872 0910

  6
   
   Iwona Sudoł
   
   Inspektor ds. kadr

   
   (74) 872 0908

   
  16

   
   Agnieszka Polak
   
   Główny Specjalista ds. 
   administracyjno-organizacyjnych

   

  (74) 872 0906

   

  16

   

   Aneta Witkowska
   
   Inspektor ds. rady gminy

   
  (74) 872 0905

   
  11

   
   Sylwia Maciejczyk
  Główny specjalista ds. informatycznych


  (74) 872 0933

  13
   
   Piotr Brzóska
   
   Inspektor ds. Zarządzania 
   Kryzysowego i Obrony Cywilnej

   
  (74) 872 0924

   
  4

   
   Mateusz Hryckiewicz
   
   Inspektor ds. wojskowych  
   i dowodów osobistych

   
   (74) 872 0919

   
  1

   
   Elżbieta Tyszka

   
   Inspektor ds. ewidencji 
   ludności i dowodów  
   osobistych

   
   (74) 872 0919

   
  1

   
    
   Anna Juszczak

   Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych


   (74) 872 0900
        
         8
   
   Iwona Stańczyk

  Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym (GMK)

   
   Kierownik referatu


  (74) 872 0945

  14
   
    Daniel Dubas
   
   Główny specjalista ds.  
   gospodarowania 
   mieniem komunalnym

   
  (74) 872 0918

   
  15

   
   Renata Krazińska
   
   Inspektor ds. 
   gospodarowania 
   mieniem komunalnym

   

  (74) 872 0914

   

  15

   

   Dagmara Karczyńska
   
   Inspektor ds.      
   gospodarowania mieniem 
   komunalnym

   

  (74) 872 0903

   

  15

   

   Natalia Pawłowska
   
  Główny specjalista ds. gospodarowania mieniem komunalnym

   

  (74) 872 0915


   
  2

   

   Anna Kochniarczyk
   
   Główny specjalista ds.  
   gospodarki mieszkaniowej

   
  (74) 872 0917

   
  13

   
   Dawid Fecko
   
    Inspektor ds. gospodarki  
   mieszkaniowej

   
  (74) 872 0917

   
  13

   
   Arleta Borodzicz - Działkowska

  Referat Oświaty i Spraw Społecznych (OSS)


   Kierownik referatu  (74) 872 0911

  4
   
   Izabela Słowek - 
   Chorób
   
   Inspektor ds. oświaty


  (74) 872 0946

  4
   
   Dominika      Marczak
   
   Inspektor ds. Ewidencji 
   Działalności Gospodarczej


   
  (74) 872 0923


   4 

   
   Danuta Radzik-Dyl
   
  Główny specjalista ds. społecznych


   
  (74) 872 0946

   4
   
  Marta Kołodziej


  Referat Rachunkowości Budżetowej i Dochodów (RBD)

     
   
   Skarbnik Gminy


  (74) 872 0932

  14
   
    Urszula Brzóska
   
   Zastępca Skarbnika Gminy
   
   
  (74) 872 0934

  13
   
   Gabriela Koleśnik
   
   
   Podinspektor ds. 
   księgowości budżetowej

   

  (74) 872 0931

   

  15

   
   
   Stanisława Paździorko
   
    Inspektor 
   ds. księgowości

   
  (74) 872 0936

   
  12

   
   Agnieszka Burek
   
   Inspektor ds. księgowości  
   oświatowej

   
  (74) 872 0938

   
  11

   
   Bożena Szymczak
   
  Główny specjalista ds. dochodów budżetu

   
  (74) 872 0943

   
  13

   
   Stanisława Bachleda 
   - Kuzak
   
   Inspektor ds. księgowości 
   oświatowej

   
  (74) 872 0939

   
  11

   
   Jolanta Gracz
   
   Podinspektor ds. 
   księgowości podatkowej

   

  (74) 872 0937 

   

   2

   

   Krystyna Połetek
   
   Kasa
   Podinspektor ds. obsługi 
   kasowej

   

  (74) 872 0920

   

  1

   

   Urszula Kuriata
   
   Podinspektor ds. płac

   
  (74) 872 0942

   
  12

   
   Lilianna Lorenc
   
  Główny specjalista ds. podatków i opłat

   

  (74) 872 0921

   

  2

   

   Barbara Michalak
   
   Inspektor ds. wymiaru 
   podatków

   

  (74) 872 0921

   

  2

   

   Patrycja 
   Jarecka - Ciupa

  Inspektor ds. księgowości


   (74) 872 0913

  15


   
   Danuta Bolisęga
   
  Inspektor ds. gospodarki komunalnej

   
          (74) 872 0930
   
         9
   
     Marzena      Borkowska
   
   Inspektor ds. księgowości budżetowej

   
  (74) 872 0930


  9

   
   Anna Glanc
   
   Inspektor - księgowa ds. dochodów i budżetu
   

   
   (74) 872 0913

   
  15

   
   Jadwiga Burczyk-
   Drożdżowska

   Inspektor ds. rozliczania czynszów


       
   (74)872 0935
          
   9
   
  Patrycja Ferenc

   Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego

   
   Kierownik referatu

   
  (74) 872 0944

   
  4

   
    Aneta Potoczna
   
   Główny specjalista ds.  
   planowania 
   i zagospodarowania  
   przestrzennego

   

  (74) 872 0928

   

  1

   
   
   Paweł Jakubiak


   Główny specjalista ds.
  środków pomocowych


   
  (74)872 0925

   5
   
    Justyna Klich
   
   Inspektor ds. nadzoru 
   budowlanego

   
  (74) 872 0912

   
  1

   
    Jolanta Chomik      

      
  Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

   
   Kierownik referatu

   
  (74) 872 0940

   
  7

   
   Tomasz Zieliński
   

   Podinspektor ds. 
   infrastruktury technicznej
   

   
  (74) 872 0941

   
  7

   
   Sławomir Żak

   Inspektor  ds. infrastruktury 
   technicznej


  (74) 872 0941


  6


   Janusz Król
   
  Podinspektor ds. infrastruktury
  technicznej
   
   
           (74) 872 0929
        
         6
   
    Paweł Rogóż

     

  Samodzielne stanowiska

   
   Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami

   

   (74) 872 0927

   

  5


   

   Barbara Adamska
   
  Samodzielne Stanowisko ds. leśnictwa, Ochrony Przyrody i Utrzymania Czystości.


   

  (74) 872 0904

   

  7
   
  Paweł Mazurkiewicz

     


   
   Doradca Wójta


  (74) 872 0922


  3

   
   Ryszard Czerewaty


  Audytor Wewnętrzny

   
    Audytor

   

   
    Tadeusz Słocki

                                                                               
                                            

   

   


  Administrator BIP - Piotr Brzóska

  Koordynator BIP - Iwona Sudoł

  Redaktor BIP- Aneta Witkowska
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-01-14 (43388 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied