BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 2 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj

  Druki, wnioski i deklaracje Urzędu Gminy Nowa Ruda

  I. druki meldunkowe

  1. zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

  2.
  zgłoszenie pobytu czasowego

     zgłoszenie pobytu stałego

  3.zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


  4. zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej     

  5. zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej


  II. wnioski dowodowe

  1. wniosek o wydanie dowodu osobistego

  III. wnioski mieszkaniowe

  1. wniosek o dodatek mieszkaniowy                         
      załącznik -
  deklaracja o wysokości dochodów 


  2.
  wniosek o przydział mieszkania

  3. wniosek o zamianę mieszkania

  4.
  wniosek o nabycie lokalu   


  IV. druki działalności gospodarczej

  1. CEIDG-1


  V. pozostałe

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew i krzewów

  2. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  3.
  wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  4.
  wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  5. wniosek o przyznanie pomocy materialnej 

  6. wniosek o wydanie wypisu (wyrysu) z planu zagospodarowania przestrzennego

  7. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości 


  8. 
  wniosek o udostępnienie_danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel 

  9.
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  10.
  wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

  11.wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

  12. wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie

  13. 
  formularz sprawozdania - prace konserwatorskie 

  14.
  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  15.
  wniosek o dzierżawe

  16. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
  - Załącznik ,, O"


  17. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 

  18. Wniosek o przyjęcie dziecka  do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole.

  19.  Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska 
   atmosferycznego
    

   załącznik do wniosku - oświadczenie o plonach, cenach i kosztach 
   
  załącznik do wniosku - oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach


  VII. deklaracje podatkowe 

  1. 
  DL-1 (2016) - deklaracja na podatek leśny

      DL-1

  2. DN-1 (2016) - deklaracja na podatek od nieruchomości

      DN-1

  3. DR-1 (2016) - deklaracja na podatek rolny

      DR-1

  4. DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
     (
   
  DT-1/A - załącznik)

  5.  IL-1  -  informacja o lasach

  6. IN-1  - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  7.
  IR-1- informacja o gruntach

   

  VIII. druki, wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych.

  1. o nadanie sztandaru dla oddziału Związku OSP RP, OSP 

  2.
  o nadanie medalu za zasługi dla pożarnictwa 

  DOTACJE

  1. Wniosek MSWiA
  2. Wniosek na remont - budowa remizy
  3. Wniosek na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
  4. Wniosek FUB
  5. Załącznik do wniosku FUB
  6. Zamówienie na sprzęt
  7. Zamówienie na umundurowanie
  8. Zamówienie na umundurowanie damskie
  9. Zamówienie na hełmy
  10. Zamówienie na dystynkcje
  11. Zamówienie na umundurowanie MDP
  12. Zamówienie na kalendarze

   

   

   

   

   

   

   

   

    
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Administrator BIP - Piotr Brzóska

  Koordynator BIP - Iwona Sudoł

  Redaktor BIP - Aneta Witkowska
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-02-02 (20564 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied